Småföretagare om miljö

Survey FF Miljö och småföretagare.004

Hälften av småföretagarna påverkas av miljödebatten. Både vid inköp av varor och i skapandet av sitt eget varu— och tjänsteutbud.

Och ännu fler, 6 av 10 väljer miljöalternativ vid sina inköp om prisskillnaden inte är för stor.

Elbil är inte förstahandsvalet. Bilen är för många småföretagare ett viktigt arbetsredskap, inte bara för att komma till och från arbetsplatsen utan för att kunna utföra jobb hos kunder, transportera varor och leveranser. För många är bilen viktigare än kontoret. Elbilar är trots statliga subventioner inte ett förstahandsval för småföretagare. Endast två procent av småföretagen har valt att köpa elbil. Lägger man till laddhybriderna så kommer man upp i 13 procent, fortfarande en väldigt liten andel av den svenska företagsbilparken.

Kunderna pressar företagen. 30 procent av företagen säger att deras kunder ställer krav på miljömärkning vilket påverkar deras val av både inköp och erbjudande. 

I kommentarerna kan man hitta en del skepsis kring miljödebatten och några anser att den är överdriven. De flesta anser dock att att det är bra att medvetenheten ökar och att de väljer miljöalternativ båda för sin egen övertygelse om att det är vettigt och att kunderna ställer krav. 

Läs hela undersökningen i PDF format här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr