På måndagseftermiddagen överlämnade FöretagarFörbundet småföretagarnas önskelista till näringsministern Maud Olofsson. I en stor Gallupundersökning har svenska småföretagare fått säga sitt om vad de ser som de största hindren för att utveckla sitt företag. De viktigaste frågorna på småföretagarens önskelista är:

  • Sänkta arbetsgivaravgifter
  • Ta bort arbetsgivarens medfinansiering av sjuklönen
  • Förbättra möjligheten att hitta medarbetare med rätt kompetens
  • Inför speciella småbolagsregler