På måndagseftermiddagen överlämnade FöretagarFörbundet småföretagarnas önskelista till näringsministern Maud Olofsson. I en stor Gallupundersökning har svenska småföretagare fått säga sitt om vad de ser som de största hindren för att utveckla sitt företag. De viktigaste frågorna på småföretagarens önskelista är:

  • Sänkta arbetsgivaravgifter
  • Ta bort arbetsgivarens medfinansiering av sjuklönen
  • Förbättra möjligheten att hitta medarbetare med rätt kompetens
  • Inför speciella småbolagsregler

 

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.