Arbetsgivaravgiften höjs istället för sänks – ett dråpslag för småföretagaren

Social fees

[one_half]

Svenska småföretag anser att nivån på arbetsgivaravgifterna samt arbetsgivarnas ansvar för de anställdas sjuklön är de i särklass största problemen för att driva och utveckla sitt företag. Det framkommer i en undersökning som FöretagarFörbundet låtit Gallup göra bland svenska småföretag. Undersökningen presenterades på ett frukostmöte i Stockholm på onsdagsmorgonen.

– Undersökningen visar att det är faktorer som är styrda av myndigheterna och politikerna som utgör de största hindren för svenska småföretag att utvecklas. Signalen till regeringen är därför tydlig. Sänk arbetsgivaravgiften, ta bort medfinansieringen av sjuklönen och förenkla regelverket. Att Alliansen i praktiken nu höjer arbetsgivaravgiften för småföretagen genom att den generella sänkningen på fem procentenheter tas bort är obegripligt. Det innebär i praktiken en 18 procentig höjning för småföretagen! säger Per Lidström, ordförande i FöretagarFörbundet.

Hela 82 procent av småföretagen i studien anser att nivån på arbetsgivaravgifterna är ett hinder för deras företag. Totalt 78 procent ser medfinansieringen av sjuklönen som ett problem. På tredje plats över vilka de största hindren är hamnar tillgången på rätt kompetens (54 procent).

– Det är paradoxalt att så många småföretag upplever att det är svårt att få tag i medarbetare med rätt kompetens när så många människor står utanför arbetsmarknaden. Det visar att man inte bara behöver arbetskraft, utan rätt arbetskraft. Det handlar både om akademiker och yrkesutbildade. FöretagarFörbundet driver därför frågan om att få fler yrkesutbildningar i Sverige, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare i FöretagarFörbundet.

[/one_half]

[one_half_last]

Studien visar att den svenska småföretagaren är en man med en snittålder på drygt 54 år. Fyra av fem har minst en förälder som är eller har varit företagare. Ett av skälen till att det ser ut på detta sätt kan vara att många drar sig för att starta företag i dag.

– Vårt handlingsprogram består av tio punkter som gör att det blir enklare och framförallt mer lönsamt att driva företag i Sverige. Utan dessa förändringar finns det en risk för att den svenska småföretagaren sakta men säkert dör ut, säger Per Lidström.

Kort om studien

Undersökningen genomfördes med hjälp av telefonintervjuer under perioden 1-13 november 2006. TNS Gallup intervjuade 501 småföretagare med 0-9 anställda och en årsomsättning på minst 100 000 kronor. Till grund för telefonintervjuerna låg SCB:s register över svenska företag.

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr