Småföretag utsatta för fackliga aktioner

På kort tid har flera fall av fackliga aktioner mot småföretagare uppmärksammats. Ett litet företag med några få anställda och ett par miljoner i omsättning har svårt att värja sig mot stora fackförbund.

Paus Bagarstuga i Haninge sattes i blockad av Livsmedelsarbetarförbundet den 11 januari eftersom ägarna vägrat teckna kollektivavtal. Det har lett till att kunder och flera politiker uttryckt sitt stöd för ägaren Rainer Paus och att facket och dess anhängare tagit till allt högre tonläge. Företagets facebooksida fylldes med hatiska kommentarer och hackades till och med.

På västkusten, i Göteborg, blossade en liknande konflikt upp nästan samtidigt. Baka stenugnsbageri i Sannegården sattes i blockad av samma fackförbund. Trots massivt stöd från lokala politiker och kunder kände sig ägarna tvingade att ge efter och teckna kollektivavtal med Livs. Trots att de redan hade ett avtal med ett annat fackförbund – Hotell- och restaurang.

– Det känns skönt att det är över. Men det är dubbelt. Vi hade ju självklart önskat att vi sluppit skriva på med Livs, säger bageriets ägare Christina Rönnängsgård till GP.

Livs hotade också med sympatiåtgärder (från andra fackförbunds medlemmar) för att blockera leveranser till företaget. Något som givetvis är omöjligt att försvara sig mot för ett litet företag som då i realiteten riskerar konkurs.

De här blockaderna kommer då och då och drabbar småföretagare främst i tjänste-/restaurangbranscherna. De är lätta att attackera och väldigt sårbara för de här konfliktåtgärderna från facken.

I grunden handlar det om att man vill tvinga företag in i kollektivavtal och använder löneskillnader allt som oftast som anledning. Enbart ca 40% av småföretagen med anställda har kollektivavtal. Anledningen till att man inte har kollektivavtal handlar inte om att man inte vill ge schyssta villkor för sina anställda. Främsta orsaken är att de inte är tillräckligt flexibla för småföretagen. De är ju ursprungligen framförhandlade med stora företags situation som utgångspunkt.

Dessa blockader görs också med stöds av den lagstiftning kring konfliktåtgärder som skapats med samma utgångspunkt. De är alltså inte rimliga (särskilt inte sympatiåtgärderna) i förhållande till den stora ekonomiska skada (konkurs i sin ytterlighet) som kan tillfogas de små i förhållande till stora. I slutändan så drabbas de anställda. Därutöver ytterligare en tröskeleffekt att gå från soloföretagande till anställda eller att anställa fler.

Företagarförbundet Fria Företagare vill att proportionalitetsregler, storlek på företag, bör t ex gälla vid konflikter och möjliga konfliktåtgärder.

Vårt förslag: Modernisera arbetsätten och anpassa den till dagens näringsliv och därmed också till småföretagens villkor och förutsättningar. Ta bort turordningsreglerna i LAS för de allra minsta företagen med upp till 10 anställda.

Det som är bra för småföretagen, är bra för Sverige. Det är här jobben skapas, inte i storföretagen.

Småföretagen står idag för mer än hälften av alla arbetstillfällen och hos dem finns den största tillväxtpotentialen. Att modernisera arbetsrätten genom att anpassa kollektivavtalen till dagens snabbt föränderliga näringsliv och arbetsmarknad med fokus på småföretagen skulle medföra både fler personer i sysselsättning samt bättre förutsättningar för fler småföretag att utvecklas.

Eric Erfors skriver i Expressen: ”Nej, det enda sättet att få bort dessa fackliga trakasserier av småföretagare är att komplettera MBL med ytterligare ett undantag. Småföretag med max tio anställda har redan särskilda Las-regler. De borde också – likt rena familjeföretag – kunna befrias från blockader och därmed risken att drabbas av konkurs.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr