Nya skatteregler och förändringar för småföretagare 2016

En lista över de viktigaste skatteförändringar och regler för småföretagare som träder i kraft 2016. Och några tips om hur du kan agera.

Jobbskatteavdraget
Jobbskatteavdraget försämras 2016 för inkomster över 50 000 kronor i månaden. Brytpunkten för 20-procentig statlig skatt kommer dock inte att räknas inte upp under 2016.

Arbetsgivaravgift för unga
Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för unga försvinner helt från och med den 1 juni 2016. Det innebär en höjning från 25,48 till 31,42 procent för aktiebolag och från 23,72 till 28,97 procent för enskild firma.

Tips: Se till så att en del av övertidsersättningar och andra ersättningar betalas ut före den 1 juni. Även lönsamt att förskottera en del av lön som skulle ha betalats efter den 1 juni.

Löneskatt pensionärer
En särskild löneskatt på 6,15 procent införs den 1 januari 2016 på lön och aktiv näringsverksamhet från och med det år man fyller 66 år. De totala sociala avgifterna höjs därmed från 10,21 till 16,36 procent.

Tips: Fortfarande fördel med jobbskatteavdraget vilket innebär att löneuttag upp till 100 tkr/år lönar sig.

Investeringssparkonto och kapitalförsäkring
Schablonavkastningen på Investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring försämras marginellt och blir 2016 statslåneräntan + 0,75 procentenheter, dock aldrig lägre än 1,25 procent.

Tips: ISK och kapitalförsäkring fortsatt oftast bättre och smidigare än vanligt sparande med skatt på reavinster.

Rot och Rut
Nya regler from 1 januari 2016

  • Rotavdraget sänks till max 30 procent av arbetskostnaden. Rutavdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden.
  • Det maximala avdraget för rutarbete halveras till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år. För att ha möjlighet att utnyttja 50 000 kr ska man ha fyllt 65 år vid årets ingång.
  • Rutavdrag för städning begränsas till att endast innefatta enklare städning eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning.
  • Rutavdrag för matlagning slopas
N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.