I augusti 2015 höjdes arbetsgivaravgifterna för unga från 15,49 till 25,46 procent. Den 1 juni i år är det dags för nästa höjning, till 31,42 procent. Redan nu ser man effekterna, till och med kommunala praktikplatser drabbas.

Företagarförbundet Fria Företagare har hela tiden varnat för effekterna av att höja arbetsgivaravgifterna för unga. Rabatten var ett sätt att uppmuntra företag att anställa yngre och brist på erfarenhet kompenserades med en lägre lönekostnad.

Tyvärr såg den nya regeringen inte saken ur samma perspektiv utan skyndade sig raskt att höja arbetsgivaravgifter från 15,49 procent till 25,46 procent redan i augusti förra året. Till sommaren slutförs höjningen då den sista rabatten tas bort och ungdomar kostar 31,42 procent, precis som dem som jobbat i tjugo eller trettio år.

En effekt som regeringen förmodligen inte ägnat en tanke var att inte bara företag drabbades. Även kommunerna fick en ekonomisk smäll.

För ungdomarna i Lund innebär detta konkret att 700 sommarpraktikplatser måste minskas till 600 platser. Det i sin tur innebär att 100 ungdomar mister en chans att genom ett sommarjobb få känna på arbetslivet. Något som alla vet är än viktigare idag när många ungdomar kan gå genom hela skolan – inklusive högskolan – utan att faktiskt ha tillbringat någon tid på en riktig arbetsplats utanför skolans värld.

Om regeringen verkligen vill göra något åt ungdomsarbetslösheten borde de omedelbart återställa sänkningen av arbetsgivaravgiften. Det skulle skapa tusentals nya jobb hos både små och stora företag – och uppenbarligen även inom kommunerna.

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.