Slopad förmånsbeskattning för gåvor till anställda även under 2021

SONY DSC

Regeringen föreslår fortsatt möjlighet för arbetsgivare att skattefritt ge gåvor till sina anställda upp till ett värde på 1 000 kr per anställd. Syftet är att öka efterfrågan på varor och tjänster och på så sätt lindra de inkomstbortfall som många företag drabbas av under den pågående pandemin, men även bidra till den ekonomiska återhämtningen.

Presentkort

Anställda kan ges presentkort för att handla och därigenom stödja det lokala näringslivet. Skattefriheten ska gälla utöver den möjlighet att lämna skattefria gåvor som redan finns i dag (450 kr) och föreslås gälla gåvor som lämnas från och med den 1 januari 2021. Vilket totalt ger en möjlighet till skattefri gåva på upp till 1450 kr per anställd under 2021.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/02/forlangning-av-slopad-formansbeskattning-for-parkering-och-gavor-till-anstallda/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr