Slopad förmånsbeskattning för gåvor till anställda även under 2021

Regeringen föreslår fortsatt möjlighet för arbetsgivare att skattefritt ge gåvor till sina anställda upp till ett värde på 1 000 kr per anställd. Syftet är att öka efterfrågan på varor och tjänster och på så sätt lindra de inkomstbortfall som många företag drabbas av under den pågående pandemin, men även bidra till den ekonomiska återhämtningen.

Presentkort

Anställda kan ges presentkort för att handla och därigenom stödja det lokala näringslivet. Skattefriheten ska gälla utöver den möjlighet att lämna skattefria gåvor som redan finns i dag (450 kr) och föreslås gälla gåvor som lämnas från och med den 1 januari 2021. Vilket totalt ger en möjlighet till skattefri gåva på upp till 1450 kr per anställd under 2021.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/02/forlangning-av-slopad-formansbeskattning-for-parkering-och-gavor-till-anstallda/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar