Anstånd med skatteinbetalningar förlängs att gälla även januari 2021

Packed boxes in empty closed cafe, small business lockdown due to coronavirus.

Möjligheten att låna på företagets skattekonto förlängs. Regeringen föreslår nu en förlängning av likviditetsstödet med ytterligare en månad. Det ger företag möjlighet att söka anstånd med skattebetalningar och arbetsgivaravgifter.

Anstånd kan sökas retroaktivt

Förslaget innebär att anstånd ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2021. Detta ger företag som har startats under 2020 en möj­lighet att ta del av likviditetsstödet. Detta gäller avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter samt mervärdesskatt som redovisas månadsvis. Möjligheter att beviljas anstånd retroaktivt ligger kvar.  

Finansministern backar på räntehöjningen

I beskedet från Finansministern i början av året låg det med en räntöjning till normalnivå för lån/anstånd på skattekontot. Något som Företagarförbundet reagerade kraftigt på. Att utnyttja företagens svaga position till att höja räntan ansåg förbundet vara fel. Nu backar finansministern och räntan sänks. Räntan består av två delar: 1. den så kallade anståndsavgiften som nu sänks från 0,2 procent till 0,1 procent för anstånd som har beviljats efter den 5 februari 2021. Tillsam­mans med kostnadsräntan innebär detta en kreditkostnad som motsvarar en avdragsgill årsränta på 3,1 procent för aktiebolag.

(Företagarförbundet anser fortsatt att räntan skall sänkas ytterligare till basränta- 1,25%)

Anstånd beviljas med ytterligare en period

I dag får anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt och arbets­givaravgifter beviljas för högst sex redovisningsperioder. Nytt är att anstånd för sådana skatter och avgifter föreslås kunna beviljas för ytterligare en redovisningsperiod, det vill säga för högst sju redovisningsperioder.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr