Anständiga lånevillkor är det minsta företagen kan begära

Smiling white female trainee in clothing design studio

Gång på gång hör vi finansministern och på senare tid även statsministern säga att de skapat historiskt stora stöd till företagen för att kompensera de restriktioner och ”nedstängningar” som drabbat företagen och alla de arbetstillfällen som finns där.  Det är bra. Bekymret är att dessa löften om stöd är bara luft ända tills de omsätts i faktiska pengar. Och det tar väldigt lång tid. Det finns företag som väntat på besked och utbetalning i upp till åtta månader. I många företag innebär det att pengarna i deras lador är slut och därmed kan de ej betala löner, hyror eller andra leverantörer. Därför behöver de låna i avvaktan på stödutbetalningar. Men att låna är svårt i dessa dagar.

Utnyttja inte företagens svaga position, Magdalena

Att föreslå en höjning av räntan på skattekontot för alla de små och medelstora företag som tack vare långsamma besked från myndigheter tvingas låna av staten är att utnyttja den svages position på ett sätt som inte anstår en regering i ett land som tillsammans med företagen och alla medborgare försöker klara av en pandemi. Att utnyttja de utsatta företagens svaga position och försöka ”slå mynt” och tjäna pengar på dem i detta läge är att betrakta som oetiskt. 

Erbjud nollränta skattekontot – och sänd signalen att företagen är viktiga för landet

Erbjud företagen basränta minus 1,25% som självklar kompensation för den tröghet i ansökningsprocesser hos de myndigheter som administrerar och utbetalar stöden. Ge dem möjlighet att låna räntefritt i avvaktan på att de utlovade hjälpen kommer fram. Det vore mer anständigt en regering som säger sig vilja värna företagen och dess anställda än att utnyttja situationen till att höja räntan.

Erbjud omställningslån

Företagarförbundet har redan i våras lämnat ett konkret förslag på att använda redan uppsatta digitala processer för att distribuera ut stödlån utan personlig risk till livskraftiga företag. Modellen bygger på ett lån mot en preferensaktie som tillför likviditet utan att knäcka balansräkningen, utan personlig risk för företagaren och med lång rimlig återbetalningstid i takt med att företaget skapar vinst igen efter krisen.

Att distribuera miljarder som lån till ägarledda små företag riskerar att verka kontraproduktivt genom att många ändå tvingas upprätta kontrollbalansräkning på grund av ökade skulder, alternativt tvingas i konkurs av samma anledning. Ett stödpaket måste konstrueras så att likviditetstillskottet kan bokas som fritt eget kapital, t.ex. genom att bolaget äger rätt att konvertera skulden till preferensaktier med tillhörande återköpsklausul.” Henrik Kristensen (Ekon dr., Fil. Dr), VD Reguity Group AB

Lösning – 2. “CSN-lån” 

Företagarförbundet föreslår också lån, liknande ett CSN-lån till egenföretagare som hjälper dem att hålla igång sin enskilda firma på halvfart istället för att tvinga denna att lägga ner eller sätta företaget i vila för att belasta A-kassan eller statlig försörjning. CSN-lån kompletterar det omsättningsstöd som både kom alldeles försent och som för många småföretagare inte täcker kostnader och lön så att de kan klara hyra och mat på bordet.

Lyft blicken och titta framåt!

Företagare måste ges chansen att planera framåt istället för att spela på ett statligt lotteri med retroaktiva stöd och beslut som rör tiden bakom nuet. För att rädda företagen och jobben behövs stöd framåt, stöd som ger hopp, stöd som går att planera efter, stöd som hjälper till utveckling.

Med bästa småföretagarhälsningar

Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr