Slopa revisionsplikten för småföretagen

revision

[one_half]

Nyligen föreslog Finlands regering att småbolagen ska befrias från den obligatoriska revisionsplikten. Den nya lagen som föreslås träda i kraft i början av nästa år innebär att finsk lag anpassas till de regler som gäller i andra EU-länder. När nu Finland tagit steget är det bara Malta och Sverige inom hela EU som har kvar revisionsplikten för små företag! Det innebär att svenska småföretag har en klar nackdel i den internationella konkurrensen.

FöretagarFörbundet som i dag har över 30 000 medlemmar, de flesta småföretag, kräver nu att även Sverige tar bort den obligatoriska revisionsplikten för små företag. I dag kostar revisionsplikten svenska småföretag cirka två miljarder – det vill säga drygt 10 000 per företag.

I en undersökning som Svenskt Näringsliv lät professorerna Per Thorell och Claes Norberg från Ernst & Young respektive Lunds Universitet genomföra visar det sig att det saknas tillräckligt starka bevis för att hävda revisionspliktens fördelar gentemot dess kostnader. Forskarna hävdar dessutom att det inte finns några bevis för att eko-brotten skulle öka om revisionsplikten avskaffas.

[/one_half]

[one_half_last]

Sammantaget visar detta att det inte finns något förnuftigt argument överhuvudtaget för att de minsta företagen i Sverige ska ha revision. Ta bort revisionsplikten för företag med en årsomsättning under 2 miljoner, förenkla för de övriga och öka på det sättet tillväxten för småföretagen och hela Sverige.

Revisionsplikten är bara en av delarna i det som vi i FöretagarFörbundet kallar småbolagsreglerna. Förbundet vill att det införs ett antal speciella regler avsedda för småföretag med upp till tio anställda, max 16 miljoner i årsomsättning eller högst cirka åtta miljoner i balansomslutning. I många andra länder finns speciella regler för de små företagen, regler som gör att små företag kan utvecklas och växa. I Sverige dras alla företag över samma kam – Nettans Bilvård och IT-företaget CleaverLearning är i statens ögon helt jämställda med företag som Ericsson och Volvo. Det tycker vi är helt oacceptabelt. Nu är vår förhoppning att vår nya näringsminister ser över reglerna för just de små företagen. Som vi tidigare skrivit till Maud Olofsson erbjuder vi oss att fungera som bollplank i småbolagens frågor.

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr