Skatteverket ser flera fördelar med Rot- och Rut-avdrag

Pengar och hus

Att Rot-avdraget minskat från 50 % till 30 % av arbetskostnaden har lett till att färre ansökningar sker.

– Man har krånglat till det. Halva priset är tydligt för alla. Nu kanske man inte orkar göra sig besväret om det bara gäller småjobb, säger Pia Blank Thörnroos, jurist och expert på Rot- och Rutavdrag på Skatteverket.

Huvudargumentet för rot- och rutavdrag har varit att minska svartjobben. Någon tydlig statistik finns dock inte. Skatteverkets egna attitydundersökningar visar att allt färre svenskar säger sig tycka att svartjobb är okej, men Skatteverket efterfrågar mer forskning på vad Rot- och Rutavdraget har inneburit för företagandet.

– Vi har inte möjlighet att göra någon riktig, grundlig undersökning kring hur svartjobben utvecklats sedan avdragen infördes, och sedan reducerades. Det är önskvärt att politikerna gör en sådan, säger Pia Blank Thörnroos.

SKATTEVERKET HAR SETT andra fördelar med avdragen.

– Vi får ju löpande inkomstuppgifter från många företag numera. Förr hade vi bara deklarationen att gå på. Det innebär att Skatteverket har ytterligare information att gå på när de undersöker företagens affärer.

– Om någon har lämnat in avdrag för exempelvis sju miljoner så vet vi ju att det har gjorts ett visst antal affärer inom företaget, säger Pia Bland Thörnroos. DET FINNS exakt statistik för antal köpare och belopp som omfattats av Rot- och Rutavdrag sedan de infördes och Rot minskade tydligt i både antal och summa efter reduktionen från 50 % till 30 % avdrag på arbetskostnaden 2016. Rut har däremot fortsatt öka trots att taket samma år minskade från 50 000 till 25 000 för köpare under 65 år.

– Vi har färre företag i systemet nu, men om det betyder att de försvunnit kan jag inte svara på, som sagt, det skulle vara intressant med flera undersökningar, säger Pia Blank Thörnroos.

TEXT: MIA SANDBLOM
FOTO: MOSTPHOTOS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr