Sjuklöneansvaret är svårbegripligt

Smiling white female trainee in clothing design studio

Näringslivsprogram punkt 2

Sjuklöneansvaret är en följetong som aldrig verkar ta slut. Det upplevs som dyrare av småföretagen än det egentligen är – men det är obegripligt krångligt administrativt.

I alla medlemsundersökningar som Företagarförbundet Fria Företagare gjort de senaste tio åren står ett avskaffande av sjuklöneansvaret högt på önskelistan. Det upplevs krångligt och orättvist att man som arbetsgivare ska få merarbete när anställda blir sjuka och att man dessutom ska betala ut sjuklön, utan att få något dagsverke tillbaka, är svårbegripligt i en småföretagares vardag. 

Sjuklöneperioden förlängdes 2003 till tre veckor, men bara två år senare kortades den till två veckor igen. Under en kort period 1997-1998 var den till och med uppe i fyra veckor.  Det här med att arbetsgivaren skulle betala sjuklön för anställda – oavsett om det berodde på att den anställde brutit benet på semestern eller fått vinterkräksjuka – upplevdes med rätta som orättvist. Framför allt småföretag drabbades kraftigt ekonomiskt när en anställd blev sjuk flera gånger under ett år. 

Därför infördes den 1 januari 2015 skydd mot höga sjuklönekostnader vilket innebär att Försäkringskassan automatiskt betalar ersättning för sjuklönekostnader över en viss nivå. Här behövs både förenkling och bättre kunskapsspridning till företagaren. Även om mycket av sjuklönen betalas tillbaka av Försäkringskassan, så anser de som känner till detta att det är orättvist att de ska vara ”bank” åt staten och ligga ute med pengarna i upp till ett år. 

Osäkerheten kring vad sjuklöneansvaret kostar företagen är stor och hälften av företagarna har ingen aning om att, och vad, de får tillbaka av sjuklön från Försäkringskassan. En tredjedel känner inte till att de ska skicka läkarintyg till Försäkringskassan efter två veckor. Det starkaste argumentet för samhället att förenkla och ta bort sjuklöneadministrationen är att 6 av 10 säger sig vara benägna att anställa fler om sjuklöneansvaret togs bort. 

Enligt undersökningar har stora offentliga arbetsgivare mycket sjukskrivningar i förhållande till mindre privata arbetsgivare. Men alla betalar samma sjuklöneavgift. Varför inte premiera skötsamma arbetsgivare? Exempelvis rabatter för dem som jobbar aktivt med friskvård?


Företagarförbundet Fria Företagares konkreta förslag:

  • Avskaffa ansvaret helt och administrera det ifrån Försäkringskassan, som har kunskap och system för att hantera detta effektivt idag.
  • Alternativt: Återbetala sjuklön tätare. Förslagsvis två eller fyra gånger per år.
  • Alternativt: Utnyttja Försäkringskassans fina plattform för registrering av sjukdom och på detta sätt förenkla administrationen för småföretagare.Mathias Rebane,
Näringspolitisk talesperson
Företagarförbundet Fria Företagare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr