Regelförenkling måste bli normen

Smiling white female trainee in clothing design studio

Näringslivsprogram punkt 1

Företagare lägger i snitt 10 timmar varje vecka på administration, mycket av detta helt i onödan på grund av krångliga regler. Regelförenkling måste sitta i ryggmärgen hos myndigheter.

Är det någonting som överraskar nyblivna företagare så är det hur krångliga många regler är. Dessutom förutsätts du som företagare sätta dig in i allt och lite till. Det är din skyldighet att hålla koll på allt från skatteregler till branschspecifika lagar och förordningar som dessutom hela tiden förändras. Inte blir det bättre av den misstänksamhet som finns gentemot företag och som speglas i samhällsdebatten där företagarkollektivet utmålas som skattesmitare. Vilket är lika fel som att utpeka politiker i allmänhet som fuskare för att några få gör fel. Det finns två viktiga syften med regelförenklingar:

1. Sänka företagens kostnader för onödigt krånglig administration som inte skapar annat än arbete för byråkrater i vårt samhälle, och med andra ord inte bidrar till någon egentlig utveckling och affärsnytta.

2. Frigöra tiden för småföretagare att kunna fokusera på sitt hantverk och sin profession. Till skillnad från storföretag och myndigheter har de inga anställda på administrativa avdelningar. Istället är det i de flesta fall företagaren själv som drabbas av onödiga timmar. Vi måste öka förståelsen för hur slarvigt utformade regler kostar företagen och indirekt samhället stora pengar varje dag. Tanken på regelförenklingar måste bli normen, det måste sitta i ryggmärgen på varje anställd hos myndigheter som jobbar med regler.

Företagarförbundet Fria Företagares konkreta förslag:

  • Nya regelverk ska skapas och anpassas i samråd med företagare eller företrädare för företagare.
  • Regelrådets mandat bör stärkas.
  • Regelrådet uppdras att se över befintliga regler därefter initiera och lämna förslag på förenklingar i samarbete med företrädare för företagen.
  • En konsekvenskalkyl införs som arbetsredskap för lagstiftaren och myndigheter.
  • En handledning för kommunal syn och relation till småföretag framställs.
  • Gör verklighet av Göran Perssons idé: ”solnedgångsprincipen” dvs att regler som omfattar småföretag automatiskt försvinner efter bäst före datum (5 år) om inte riksdagen aktivt fattar förnyat beslut om regeln.

Mathias Rebane,
Näringspolitisk talesperson
Företagarförbundet Fria Företagare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr