Mycket snack i Almedalen – men inte om småföretag…

IMG_2261

Företagarförbundet är på plats i Almedalen för att prata om småföretag och klimatet för företagande i Sverige. Över 3500 programpunkter, men väldigt få handlar om villkor för företagare och hur vi skall stimulera och underlätta för Sveriges jobbskapare.

Företagarförbundets näringspolitiske talesperson Mathias Rebane och Dennis O Krook är i Visby och pratar småföretagande med våra politiker. Sveriges småföretagare är styvmoderligt behandlade trots att de står för lejonparten av jobbskapande i landet. 
 
Siffror som överraskar
De flesta politiker vi talar med sympatiserar med småföretagare och vet att de är viktiga för Sverige, att de står för 4 av 5 jobb, att de bidrar med nästan en tredjedel av de kommunala skatteintäkterna. Att de står för samhällsfunktioner och service med sina verksamheter som gör att varje by och stad i Sverige fungerar och att de är attraktiva att leva och bo i. Utan småföretagen fanns varken mataffärer, frisörer, bilverkstäder, snickare, restauranger, caféer, tandläkare, klädaffärer, med mera, med mera…

Men…
Att små-, mikro- och enmansföretagen utgör 99,4 procent av Sveriges cirka 1,2 miljoner företag överraskar de flesta. Att de stora export-,  och medelstora företagen tillsammans endast uppgår till 6800 företag är svårt får många att förstå.

Trots denna fördelning så är de storföretagens frågor som ligger överst på näringsministerns bord. Makthavare tenderar alltid att intressera sig för stora frågor så det är lätt att förstå att det blir så.  När skall Ibrahim Baylan ha tid för småföretagen?

I Almedalen fick vi höra att Landsbygdsministern Jennie Nilsson själv påtagit sig att även arbeta för småföretagare. Samtidigt som hon har ansvar för skog, fiske och jordbruk. Det är lätt att tänka på samma sätt som med näringsminstern, när skall hon ha tid för dessa 1, 2 miljoner småföretagare?

Småföretagare – en herrelös politisk fråga
Att Landsbygdsministern själv påtagit sig rollen att arbeta med småföretagarfrågor säger en hel del om hur regeringen idag förhåller sig till frågan småföretagare. Trots att vi har en näringsminister så säger sig landsbygdsministern alltså att arbeta med frågorna? Vi kan konstatera att frågan helt enkelt är herrelös.

Många politiker inser och förstår småföretagarens värde men ingen har riktigt ansvar eller tid att verkligen sätta sig in i deras situation eller engagera sig för att skapa bättre villkor. Mycket prat men lite verkstad.

Sverige behöver en småföretagarminister
Som bara har tid och engagemang för denna grupp av välfärdsbyggare. För 4 av 5 jobb skapas i småföretagen. Stimulerar vi dessa så kommer mer skatteintäkter. Med mer skatteintäkter följer bättre välfärd. Sätt igång!
 

  • En småföretagarminister som har småföretagen för ögonen vore bra för företagsamheten och entreprenörskapet. 
  • En småföretagarminister är inte bara bra för småföretagare, en småföretagarminister är faktiskt nödvändig för svensk företagsamhet och välfärd. 
  • En småföretagarminister vore bra för arbetsmarknaden och arbetet med att minska arbetslösheten. 
  • Med minskad arbetslöshet kommer ökade skatteintäkter.
  • En småföretagarminister är bra för välfärden.
  • En småföretagarminister är bra för Sverige. 

 
Vi kräver att regeringen tillsätter en småföretagarminister nu!
Mathias Rebane
Näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr