Sigtuna har utsetts till ”Årets nyföretagarkommun” i Sverige 2012. Fem kommuner var nominerade att bli 2012 års bästa nyföretagarkommun. Det var ett tiotal färre än tidigare år på grund av en något sämre utveckling av nyföretagandet i landet det senaste året.

– 2011 var ett rekordår för registreringen av nya företag och då var arton kommuner nominerade. I år har takten i nyföretagandet gått ner till mer normala nivåer under 2000-talet. Det hindrar dock inte att många kommuner gör mycket gott för att stimulera företagandet. I år ansåg juryn att Sigtuna gjorde det bästa jobbet på det området, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs.

Förenklande rutiner
I sin motivering pekar juryn bland annat på att Sigtuna skapat rutiner som underlättar för småföretagare att delta i offentliga upphandlingar. Så här lyder juryns prismotivering:

”Sigtuna kommun har under lång tid verkat för start av nya företag och byggt upp rutiner som förenklar för nyetableringar, uppmuntrat småföretag att delta i upphandlingar och samverkat med ledande aktörer inom nyföretagande. Helt enkelt skapat ett gynnsamt företagsklimat. En väl genomtänkt strategi som ger förutsättningar för ökat nyföretagande.”

På FöretagarFörbundet gratulerar vi Sigtuna och hoppas att fler kommuner följer efter. Alltför ofta stängs småföretag ute från offentliga upphandlingar genom att det ställs (ofta onödiga) krav som bara större företag kan uppfylla. Kommunerna har ett stort ansvar för att ge lokala företag, oavsett storlek, samma förutsättningar att få uppdrag.

Läs hela pressmeddelandet

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.