FöretagarFörbundet har inbjudits till att lämna sina synpunkter till förslag till kapitel 11 och 12 om finansiella instrumnet.

Läs svaret här