Sänkt arbetsgivaravgift på landsbygden
– bra, men varför inte till alla småföretag?

 

Landsbygdskommittén har nu presenterat och lagt fram sitt slutbetänkande. I huvuddrag handlar det om utflyttning av 10 000 myndighetsjobb från huvudstaden, en tydlig bredbandssatsning och ett antal näringspolitiska satsningar.

En halv miljard är tänkt att satsas i 23 utvalda glesbygdskommuner. Innefattande bl a sänkta arbetsgivaravgifter och ett flertal andra insatser.

Företagarförbundet Fria Företagare tycker att det är positivt med förslag och tankegångar som leder till sänkta avgifter på företagande. Dock hade vi gärna sett en generell sänkning av arbetsgivaravgiften för de allra minsta företagen. Och i alla kommuner.

Självklart så behövs extra satsningar för ett bra och växande näringsliv på landsbygden. En generell sänkning av arbetsgivaravgiften för företag med upp till 10 anställda, enligt våra förslag, skulle emellertid skapa förutsättningar för tiotusentals nya jobb. Över hela landet. Ca 80 procent av all nya jobb skapas i landets småföretag. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

Läs mer om våra fokusfrågor här

Läs mer om Landsbygdskommitténs förslag, kortversion, här

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.