Sänkt arbetsgivaravgift på landsbygden

 

Sänkt arbetsgivaravgift på landsbygden
– bra, men varför inte till alla småföretag?

 

Landsbygdskommittén har nu presenterat och lagt fram sitt slutbetänkande. I huvuddrag handlar det om utflyttning av 10 000 myndighetsjobb från huvudstaden, en tydlig bredbandssatsning och ett antal näringspolitiska satsningar.

En halv miljard är tänkt att satsas i 23 utvalda glesbygdskommuner. Innefattande bl a sänkta arbetsgivaravgifter och ett flertal andra insatser.

Företagarförbundet Fria Företagare tycker att det är positivt med förslag och tankegångar som leder till sänkta avgifter på företagande. Dock hade vi gärna sett en generell sänkning av arbetsgivaravgiften för de allra minsta företagen. Och i alla kommuner.

Självklart så behövs extra satsningar för ett bra och växande näringsliv på landsbygden. En generell sänkning av arbetsgivaravgiften för företag med upp till 10 anställda, enligt våra förslag, skulle emellertid skapa förutsättningar för tiotusentals nya jobb. Över hela landet. Ca 80 procent av all nya jobb skapas i landets småföretag. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

Läs mer om våra fokusfrågor här

Läs mer om Landsbygdskommitténs förslag, kortversion, här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr