Sänkt arbetsgivaravgift för första anställda även i aktiebolag och handelsbolag.

vaxa_stod

Företagarförbundet Fria Företagare delar inställningen att det finns en potential i att stimulera enmansföretag att anställa sin första arbetstagare och att en avsevärd tröskel finns att finna i kostnaden. Den andra tröskeln ligger i administrationen kring att anställa och att ha anställda. Vi välkomnar åtgärder som kan underlätta för dessa företagare att anställa och därmed utveckla företaget. I sin helhet gillas förslaget av Företagarförbundet Fria Företagare och vår bedömning är att det kommer att stimulera jobbskapande, välfärd och företagsamhet i Sverige.

Nedsättning av arbetsgivaravgifterna (”växa-stödet”) infördes 2006 och omfattar idag endast enskilda näringsidkare. Regeringen har skickat ut ett förslag på remiss om att utöka detta till fler bolagsformer: handelsbolag med två ägare samt aktiebolag utan anställda, alternativt med en anställd som också är delägare eller närstående till delägare. Företagarförbundet Fria Företagare efterlyser en tydlig definition på vilka som anses vara närstående.

Arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift sätts ned från 31,42 procent till 10,21 procent för den första medarbetaren i dessa företag. Detta innebär att endast ålderspensionsavgiften ska betalas vid dessa anställningar. Den maximala nedsättningen blir 63 630 kronor per företag. När stödet infördes 2006 sattes taket till 25 000 kronor per månad för ersättningen till den första anställde som omfattades av nedsättning. Fria Företagare anser att beloppet bör inflationsjusteras till 28 125 kr för 2017.

Stödet föreslås införas 1 januari 2018 men ska omfatta även anställningar påbörjade efter 1 april 2017, vilket är bra. Förslaget omfattar inte ägaren eller närstående till denne. Inte heller omfattas företagsledare eller personer som under viss tid tidigare varit anställd i en verksamhet som bedrivs av ägaren. Arbetsgivaren kan inte heller få nedsättning i mer än en verksamhet.

Mats Assarsson/ordförande

4 svar

 1. Hej,
  Väldigt bra förslag,men jag har en fråga.
  Frågan är att det gällar bara för enskild firma eller även aktiebolag?
  Tack.
  Mvh Nezami.

 2. Hej , ganska vilseledande förslag.
  Vad gäller efter reducering i arbetgivaravgiften, eftersom avgiften är kvotbaserad på olika sociala försäkringar som föräldrar penning, sjukpenning mm? Ålderspensionsavgiften i kvoteringen är täckt enligt ovan. Hur påverkas detta för den ”första anställda”?
  För aktiebolag är villkoren helt motsägelsefulla. Ett aktiebolag är oftast den enskilde fysiska personen ägaren, dvs den juridiska personen (huvudman i bolag).
  Regeln som förslag ovan gäller om det finns en ägare som inte är anställd i bolaget, utan anställer ”den första”, som tex ersätter ägarens sysselsättning. I så fall kan inte ägaren heller inte nyttja till sin förmån 3:12 regeln för kommande utdelningar eftersom dessa baseras enligt lönekvotering i hela företaget. Dock kan det fungera i ytterst få enskilda fall, där utdelning på ett fåmansbolag överskrider 5 milj sek vid ett utdelningstillfälle. Då gäller inte 3:12 regler utan då gäller inkomst av kapitalvinst för ägaren. På så sätt gynnas regelverket i ett fåmansaktiebolag inte annars. Hur många fåmansbolag som aktiebolag tycker detta anses vara rättvist mot den bolagsformen som nämns ovan? Detta håller inte för aktiebolag över huvud taget.

 3. Förslaget var inte bra för enskilda firmor. Har man vart sjuk eller behövt någon extra för någon dag och varit tvungen o anställa en för kortare period.
  Denna kortare period räcker inte för stöd och samtidigt så ansågs detta vara första anställda. Så om du byggt upp firman för att kunna anställa din första på heltid så är du inte berättigad växa-stödet när man kunnat växa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr