Företagarförbundet Fria Företagare delar inställningen att det finns en potential i att stimulera enmansföretag att anställa sin första arbetstagare och att en avsevärd tröskel finns att finna i kostnaden. Den andra tröskeln ligger i administrationen kring att anställa och att ha anställda. Vi välkomnar åtgärder som kan underlätta för dessa företagare att anställa och därmed utveckla företaget. I sin helhet gillas förslaget av Företagarförbundet Fria Företagare och vår bedömning är att det kommer att stimulera jobbskapande, välfärd och företagsamhet i Sverige.

Nedsättning av arbetsgivaravgifterna (“växa-stödet”) infördes 2006 och omfattar idag endast enskilda näringsidkare. Regeringen har skickat ut ett förslag på remiss om att utöka detta till fler bolagsformer: handelsbolag med två ägare samt aktiebolag utan anställda, alternativt med en anställd som också är delägare eller närstående till delägare. Företagarförbundet Fria Företagare efterlyser en tydlig definition på vilka som anses vara närstående.

Arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift sätts ned från 31,42 procent till 10,21 procent för den första medarbetaren i dessa företag. Detta innebär att endast ålderspensionsavgiften ska betalas vid dessa anställningar. Den maximala nedsättningen blir 63 630 kronor per företag. När stödet infördes 2006 sattes taket till 25 000 kronor per månad för ersättningen till den första anställde som omfattades av nedsättning. Fria Företagare anser att beloppet bör inflationsjusteras till 28 125 kr för 2017.

Stödet föreslås införas 1 januari 2018 men ska omfatta även anställningar påbörjade efter 1 april 2017, vilket är bra. Förslaget omfattar inte ägaren eller närstående till denne. Inte heller omfattas företagsledare eller personer som under viss tid tidigare varit anställd i en verksamhet som bedrivs av ägaren. Arbetsgivaren kan inte heller få nedsättning i mer än en verksamhet.

Mats Assarsson/ordförande