Mindre dåligt förslag om 3:12 regler, men…

Regeringen insåg att det tidiga 3:12-förslaget, som sågades av bland andra Företagarförbundet Fria Företagare, inte kunde genomföras. Därför har de nu lämnat ett utkast till en lagrådsremiss som är mindre dåligt än det första förslaget. Grundfrågan är hur mycket pengar ägare till fåmansbolag ska kunna plocka ut som lågbeskattad utdelning i förhållande till vad som ska skattas som vanlig lön. Här kan man snabbt konstatera att regeringen inte delar entreprenörernas syn på hur ägare ska kompenseras för de personliga risker de tar och de uppoffringar de gör för att bygga sina företag.

En del av striden står just kring gränsbeloppen som beräknas antingen via förenklings-regeln/schablonbeloppet eller baseras på löneunderlaget. Efter kritiken backade regeringen kring schablonbeloppet som nu nästan blir oförändrat jämfört med nuvarande regler.
Men förutom att skatten höjs från 20 % till 25 % innebär förslaget också en tydlig försämring av det lönebaserade utdelningsutrymmet.
Tyvärr är regeringens iver att minska möjligheter till inkomstomvandling så stor att de blundar för att det borde vara mer fördelaktigt skattemässigt att investera i sitt eget bolag än investera i börsbolag.
Det är i de små företagen de nya jobben skapas och Sverige behöver fler personer som uppmuntras att starta och driva företag.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email
Dela på print
Print

Lämna ett svar

Stäng meny