Sällanköpshandeln utvecklades bra OCH dåligt under 2020…

Omsättningen inom sällanköpshandeln ökade under 2020. Men skillnaderna i landet är stora, och likaså skiftar det mycket mellan branscher, visar en ny kartläggning från SCB.

Med sällanköpsvaruhandel avses handel med varor som inte ingår i dagligvaruhandeln. Det kan exempelvis röra sig om skor, kläder, elektronik, bygghandeln, ur, guld och leksaker.

Sju branscher minskade sin försäljning medan nio ökade. Totalt ökade sällanköpshandel med 3,7 procent under pandemiåret 2020.

Internet- och postorderhandel ökade mest, 21,9 procent upp jämfört med 2019. På andra plats bygg och järnhandel med +16,4 procent och Blomsterhandel på tredje plats med en ökning om 12,2 procent.

Andra branscher har haft det tuffare, i botten hittar vi skohandel och klädhandeln med minskning om 26,4 respektiver 19,1 procent. Ur och guldhandel hamnade tredje sist med ett tapp om 8,3 procent.

Se hela listan på SCBs sajt här.

Sällanköpshandeln varierade även stort runt om i landet. Störst ökning uppmättes i Södermanland med 8,4 procent, följt av Örebro län 7 procent och Skåne 5,1 procent. Enda länet som backade var Kronobergs län med -2,5 procent.

Läs mer på SCB.se

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar