Så slog Corona mot omsättningen i december?

December blev ett litet fall framåt för Företagarförbundets medlemmar. Andelen småföretag som inte tappade omsättning i december var 52 procent jämfört med 41 procent i genomsnitt under Corona perioden april-november.

Andelen företag som tappat mer än halva omsättningen minskade till 18 procent jämfört med novembers 23 procent. Det är en allvarlig situation där mer än var femte företag (22 %) tappat över halva omsättningen under Coronaperioden (april-december).

Sedan pandemin startade i mars har hälften av företagen endast klarat omsättningen i fyra av  nio månader.

Vart femte företag anger att de tappat mellan 20-40 procent av omsättningen vilket i sammanhanget låter lite men jämfört med ett normalläge så är det både väldigt många företag och likaså ett väldigt stort omsättningstapp. 

Se hela rapporten här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar