Så mycket eller ”lite” har Corona stöden påverkat statens finanser

Corona Virus im Inneren des Körpers - Wuhan Virus

Regeringens har under krisen sjösatt en rad olika stöd och det kan vara svårt att navigera i olika belopp. 500 miljarder till bankerna att låna ut… 100 miljarder till en företags akut… 39 miljarder i omställningsstöd… Därtill många miljarder till kommuner och regioner.

När SCB tillsammans med Ekonomistyrningsverket summerar de tre första kvartalen är deras bedömning ända en avsevärt mindre summa stödmedel som står på sista raden. 117 miljarder har totalt de samlade stöden påverkat statens budget. Detta skall jämföras med ett överskott på 71 miljarder för 2019.

– Utbetalning för korttidspermittering har hittills varit den mest omfattande stödåtgärden. Samtidigt har ekonomin bromsat in och det leder till minskade skatteintäkter som i sin tur bidrar till ett lägre statligt sparande, säger Johan Norberg.

Den största stödposten står korttidspermitteringen som räddar många människors jobb för med 30 miljarder under kvartal 2 och 3. Tätt följd av sänkta arbetsgivaravgifter med 27 miljarder och stöd till kommuner och regioner med 26 miljarder. Det stöd som många företag fortfarande väntar på – omställningsstödet har hittills kostat 2 miljarder.

Läs mer på SCB här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr