S kräver lag på 30 dagars betaltid

Regeringen har tidigare lagt ett förslag om krav på 30 dagars betaltid på fakturor, men att det ska gå att avtala bort. Socialdemokraterna vill, enligt källor till tidningen Dagens Industri, ta bort avtalsmöjligheten och införa ett skarpt krav som anger att fakturorna måste vara betalda inom 30 dagar. Många småföretagare har haft problem med kunder, framför allt större företag, som kräver betaltider på både 60 och 90 dagar. I vissa fall har småföretagare egna leverantörer där de inte kan få motsvarande kredittid och likviditetsproblem uppstår.
– Vi är positiva till att man ser över reglerna för betaltider. På senare år har storföretag dragit nytta av sin styrka och pressat mindre företag att agera bank åt dem. Det har även inneburit att småföretagare levt med risken att en kund hinner gå i konkurs innan de får betalt för utfört jobb eller levererade varor, säger Mats Assarsson, ordförande i FöretagarFörbundet.
Fördelen med ett lagkrav på 30 dagars betaltid är att mindre företag slipper känna pressen att lämna längre kredit till storföretag.
– Om alla vet att det är 30 dagar som gäller så kan man anpassa sin verksamhet efter det. Idag varierar betaltider mellan 5 dagar och i extremfallen 120 dagar eller mer och då är det väldigt svårt att driva ett litet företag – speciellt när det ytterst sällan är du som dikterar villkoren.
Det finns branscher där det finns traditioner av långa betaltider, exempelvis inom handeln där butiker har möjlighet att tack vare längre betaltid hinna sälja varor innan de ska betala leverantören.
– Det gäller för myndigheterna att kolla i flera branscher och prata med mindre företag för att se hur det faktiskt fungerar där ute innan man genomdriver lagen så att man inte sänker småföretag genom att plötsligt kräva 30 dagars betaltid över en natt.

Läs artikel i Di

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr