RUT avdraget har haft positiva effekter

Female janitor with vacuum cleaner in room

Riksrevisionen släppte nyligen en rapport om effekterna av RUT-avdraget. Stort fokus har hamnat på att RUT avdraget inte är självförsörjande enligt Riksrevisionen vilket var ett av målen när det infördes av alliansregeringen. Riksrevisionen hävdar att det finansieras till 76 procent, medan Handelns utredningsinstitut menar att finansieringsgarden är 90 procent.

I skuggan av detta kommer flera andra positiva effekter enligt professor Sven-Olov Daunfeldt, vid handelns utredningsinstitut.

Inkomster ökar för kvinnor

Till exempel har kvinnor med barn upp till yttre år ökat sina arbetsinkomster med mellan 5,1 och 16,6 procent.

Det är en enorm skillnad, säger Sven-Olov Daunfeldt och konstaterar att RUT är en jämställdhetsreform.

Effekten har varit stor för RUT-köparna och deras arbetsinkomster. RUT-köparna har kunnat arbeta under den tid som frigörs. Och bland dessa har effekten varit slående stor bland kvinnor.

Sysselsättningen ökar med RUT

En annan effekt av RUT är att sysselsättningsgraden bland rutarbetarna ökat bland både inrikes och utrikes födda.

De går från arbetslöshet till sysselsättning. Många hade inte haft ett arbete om inte den här reformen hade genomförts. Även det är ett häpnadsväckande positivt resultat, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Svarta jobb blir vita

En tredje effekt är att många tidigare svartjobb numera har blivit vita, folk lever mer efter lagen och skatteintäkterna ökar. I enkät från skattemyndigheten svarande 6 procent att de anlitat RUT eller ROT svart år 2005. Under 2019 är det endast 1 procent som svarar att de använt svart arbetskraft inom RUT eller ROT.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr