Över 80% av alla nya jobb skapas hos småföretagen. Svenska politiker behöver stötta entreprenörsskap och legala verksamheter. Med Socialdepartementets förslag stoppas lagliga verksamheter och öppnar upp för utländska illegala alkoholförsäljare som inte betalar alkoholskatt och moms. Aktörer som marknadsför alkoholprodukter som är attraktiva för ungdomar och som inte säkerställer att leverans bara sker till personer över 20 år. Att förhindra lagliga verksamheter och öppna upp för illegala aktörer på alkoholområdet kan aldrig innebära några positiva effekter på folkhälsan.

Läs hela svaret här

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.