Över 80% av alla nya jobb skapas hos småföretagen. Svenska politiker behöver stötta entreprenörsskap och legala verksamheter. Med Socialdepartementets förslag stoppas lagliga verksamheter och öppnar upp för utländska illegala alkoholförsäljare som inte betalar alkoholskatt och moms. Aktörer som marknadsför alkoholprodukter som är attraktiva för ungdomar och som inte säkerställer att leverans bara sker till personer över 20 år. Att förhindra lagliga verksamheter och öppna upp för illegala aktörer på alkoholområdet kan aldrig innebära några positiva effekter på folkhälsan.

Läs hela svaret här