Fyra av tio småföretagare planerar att lägga ned bolaget när de lämnar småföretagslivet, visar en ny undersökning från Visma. Bara var sjunde räknar med att någon i familjen tar över och driver verksamheten vidare.

– Det är oroväckande eftersom Sverige behöver fler företag, inte färre. Fyra av fem jobb skapas i de små och medelstora företagen, säger Boo Gunnarson, Visma Spcs företagarexpert.

På frågan vad som händer med företaget om ägaren drar sig tillbaka svarar fyra av tio småföretagare, 40 procent, att det kommer att avvecklas. 18 procent uppger att företaget kommer att säljas.

Bara var sjunde, eller 14 procent, svarar att en familjemedlem tar över företaget när ägaren tar farväl av sitt småföretagsliv. I Vismas undersökning är det också tydligt att osäkerheten om framtiden är stor: Var femte, 20 procent, vet inte vad som händer med bolaget när de inte längre driver det.

– Ett företagsklimat som gör att fler vill och vågar välja småföretagslivet är en investering i Sveriges framtid. Utredningsförslaget om nya skatteregler för småföretag som kom nyss är ett rejält kliv i fel riktning, eftersom det innebär mer regelkrångel och höjd skatt för de allra minsta företagen, säger Boo Gunnarson.

I undersökningen svarar var tredje småföretagare, 29 procent, att de kommer att ha lämnat småföretagslivet om fem år. Den absolut vanligaste orsaken är hög ålder: Åtta av tio som räknar med att dra sig tillbaka inom fem år uppger att de blir för gamla för att vara egenföretagare.

I Sverige finns omkring en miljon företag, varav den stora majoriteten är små företag med mellan noll och nio anställda. De kommande åren väntas alltså många av dem antingen försvinna eller behöva nya ägare.