Fyra av tio småföretag försvinner när ägaren drar sig tillbaka

Fyra av tio småföretagare planerar att lägga ned bolaget när de lämnar småföretagslivet, visar en ny undersökning från Visma. Bara var sjunde räknar med att någon i familjen tar över och driver verksamheten vidare.

– Det är oroväckande eftersom Sverige behöver fler företag, inte färre. Fyra av fem jobb skapas i de små och medelstora företagen, säger Boo Gunnarson, Visma Spcs företagarexpert.

På frågan vad som händer med företaget om ägaren drar sig tillbaka svarar fyra av tio småföretagare, 40 procent, att det kommer att avvecklas. 18 procent uppger att företaget kommer att säljas.

Bara var sjunde, eller 14 procent, svarar att en familjemedlem tar över företaget när ägaren tar farväl av sitt småföretagsliv. I Vismas undersökning är det också tydligt att osäkerheten om framtiden är stor: Var femte, 20 procent, vet inte vad som händer med bolaget när de inte längre driver det.

– Ett företagsklimat som gör att fler vill och vågar välja småföretagslivet är en investering i Sveriges framtid. Utredningsförslaget om nya skatteregler för småföretag som kom nyss är ett rejält kliv i fel riktning, eftersom det innebär mer regelkrångel och höjd skatt för de allra minsta företagen, säger Boo Gunnarson.

I undersökningen svarar var tredje småföretagare, 29 procent, att de kommer att ha lämnat småföretagslivet om fem år. Den absolut vanligaste orsaken är hög ålder: Åtta av tio som räknar med att dra sig tillbaka inom fem år uppger att de blir för gamla för att vara egenföretagare.

I Sverige finns omkring en miljon företag, varav den stora majoriteten är små företag med mellan noll och nio anställda. De kommande åren väntas alltså många av dem antingen försvinna eller behöva nya ägare.

 

Ett svar

 1. Jobbar just nu med generationsfrågan tillsammans med mina 4 barn.
  Några av dem är avskräckta av den arbetssituation jag haft under alla år. Själv har jag trivts ganska bra med att få forma min egen verksamhet.
  Ekonomiskt sett är det precis som i privatlivet att resurserna finns när man som nybliven pensionär behöver som minst. Nu är jag och hustrun skuldfria och har inga dyra levnadsvanor.
  Det är tuffare för nystartande företagare med stort personalansvar och höga kostnader.
  Skall bli spännande att se om de av våra barn som anmält intresse fullföljer övertagandet.
  Önskar för övrigt att vi hade samma system som i Tyskland med GmBh för privata bolag och AG för börsnoterade och anpassade regler för resp. företagstyp.
  Enkla regler för ex.vis utdelning istället för de krångliga som nu gäller vore bra. Det handlar inte bara om pengar utan om att ha begripliga förutsättningar att förhålla sig till.
  I Sverige har vi trappstegsformade regelsystem och ibland skräddarsydda regler för vissa verksamheter. Det är olyckligt.
  Överallt där det går att genomföra skulle jag önska linjära system.
  Ett exempel:
  Undantag från LAS skulle kunna vara 20 % av arbetsstyrkan för alla ”GmBH” företag
  På samma sätt för alla regler som man önskar vikta in mot storlek, i antal anställda, omsättning eller kapitalbas. Gör dem linjära där det går. (Antal anställda är för övrigt i dagens läge en mer ”flytande” definition, mycket färre fast anställda idag och mycket större variation även över kort tid. Helt enkelt inte samma entydiga grund att basera regler på som det var långt tillbaka i tiden)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr