Opinionskampanj mot regeringens ogynnsamma näringspolitik

 

Sedan regeringen tillträdde har man konsekvent försämrat villkoren för landets småföretagare. En näringspolitik som inte har gjort det enklare och bättre att driva företag och därmed försämrat förutsättningarna för ännu fler nya jobb!

Småföretagen, Sveriges jobbskapare

Sedan årtionden tillbaka så skapas 80 procent av alla nya jobb i småföretagen. Genom att förenkla och förbättra möjligheterna för dessa att utvecklas skapas många fler jobb än de som kommer från de stora företagen. Det är faktiskt så att över 99 procent av Sveriges företag har 50 eller färre anställda. Endast ca 0,7 procent har fler än 50 anställda.

Utvidga Rot och Rut

Sedan regeringen sänkte Rot-avdraget har branschen haft en nedgång med närmare 20 procent. I absoluta tal innebär det att över 5 000 företag försvunnit. För Rut-företagen var det samma negativa utveckling fram till att man efter sommaren beslutade utöka antalet tjänster, flytt-, trädgårds- och IT-tjänster. Efter det kan man se en förbättring.

Vi anser att regeringen snarast bör se över möjligheterna till en utvidgning av både Rot- och Rut-tjänsterna. Inte minst med tanke på att många med utländsk bakgrund fått sitt första jobb i dessa sektorer. Positivt för integrationen.

Tänk om och tänk rätt om 3:12 reglerna

Den tidigare regeringen tillsatte en utredning för att förenkla och förbättra 3:12 reglerna. Nya direktiv lades av nuvarande regeringen och förslaget som kom i början av november landade i mer regelkrångel och höjd skatt för småföretagare som bygger upp framgångsrika företag. Företag som genererar skatteintäkter genom att skapa jobb och anställa.

De entreprenörer som lägger åratal av sitt liv på att bygga upp företag som skapar arbetstillfällen och efter ett antal år äntligen genererar ett överskott ska inte få lov att ta ut den redan beskattade vinsten som utdelning utan tvingas ta ut det som lön. De pengar som finns kvar att dela ut till ägarna är dessutom beskattade en gång – med bolagsskatt.

Vi tycker att 3:12 reglerna skulle tas bort helt och hållet. Beskattning av aktieutdelningar och avyttring av aktier ska vara enhetliga med noterade aktier. En småföretagare, aktiv i sitt bolag, ska inte behöva betala högre skatt på avkastningen av sin kapitalinsats än investerare och institutionella placerare.

Ett borttagande av dessa regler skulle också ge en bättre balans mellan de risker det innebär att vara företagare och den möjliga ekonomiska belöning som kan uppkomma.

Lägg ned tillväxthämmande förslag

Bland andra tillväxthämmande förändringar, genomförda och föreslagna, finns höjningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar och pensionärer. Och att regeringen har funderingar på att ta bort allmän visstidsanställning som anställningsform. Tillika höja bolagsskatten och införa vägslitageskatt för transportsektorn.

Bra för småföretagen, bra för Sverige

Vi vill bl a också sänka arbetsgivaravgiften, reformera sjuklöneansvaret och modernisera arbetsrätten för de allra minsta företagen. Helt enkelt minska trösklarna för småföretag att utvecklas, växa och skapa fler jobb. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

Ett svar

  1. Det är absolut läge för en kampanj mot regerings inriktning mot att öka skattetrycket på fåmansföretagare. Det är dags att upplysa allmänheten om den den samlade effekten av alla dessa ogynnsamma förslag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr