fredrik-reinfeldt-Foto-Sylvia-Rezania-1346750432981När statsminister Fredrik Reinfeldt hade pressträff i förra veckan och berättade vad moderaterna vill satsa på i höstbudgeten och framöver kunde vi glädjas åt att han tog upp två av de frågor som FöretagarFörbundet länge propagerat för: sänkt bolagsskatt samt lärlingssystem.

Det som diskuteras är en jobbpakt med syfte att få unga i arbete, framför allt de som aldrig kommer in på arbetsmarknaden. Tanken är att betydligt fler unga ska omfattas av yrkesintroduktionen och att staten bidrar till att stödja anställningar inom ramen för något som kan ses som ett lärlingssystem.

Finansdepartementet skissade i våras på en sänkning av bolagsskatten från 26,3 till 25,3 procent. Det skulle kosta 3,6 miljarder kronor. Men signaler från Allianspartierna tyder på att man sneglar på nivåer ner mot 20 procent. Det kommer dock sannolikt att ske i flera steg de kommande åren.

FöretagarFörbundet hoppas nu att politikerna också ser över de höga arbetsgivaravgifterna som utgör ett hinder för de minsta företagen att anställa.

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.