Företagarförbundet Fria Företagare har i många år drivit frågan om att avskaffa sjuklöneansvaret som avskräcker många småföretagare från att anställa. Idag får företagen stå för sjuklön till den anställde under de två första veckorna när någon är sjuk, bortsett från en karensdag.

Nu verkar regeringen äntligen vara på väg att ta ett steg i rätt riktning. Näringsminstier Annie Lööf skriver på DN debatt att man vill införa ett nytt högkostnadsskydd som ska passa de små företagen bättre än det nuvarande:

“Med vår utformning gynnas de mindre företagen eftersom ersättningen träder in tidigare för företag med färre anställda. Högkostnadsskyddet differentieras genom att arbetsgivare delas in i fem storleksklasser utifrån sina lönesummor.

I den minsta storleksklassen, som omfattar de flesta företagen med anställda, föreslår vi att högkostnadsskyddet träder in efter cirka två sjukdagar. Resterande sjukdagar får företagen full ersättning för.

En ytterligare förbättring särskilt för de mindre företagen, är att vi nu ser till att företagen slipper krångel med att ansöka om ersättningen.

Med det nuvarande högkostnadsskyddet går många miste om ersättning eftersom ansökningsförfarandet anses krångligt. Vi ser nu till att utbetalningarna automatiseras så att alla som har rätt till ersättning också får det.”

Efter remissrunda så hoppas regeringen få med förslaget i budgeten i höst och att det nya högkostnadsskyddet kan införas vid årsskiftet 2014/2015.

Läs hela debattinlägget på DN.se >>

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.