Regeringen vill förbättra klimat för entreprenörskap

Företagarförbundet Fria Företagare har länge drivit på för att politikerna ska jobba för bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige.
Därför är det glädjande att se att regeringen nu tillsätter en kommitté med uppdrag att se över just dessa frågor.
– I takt med att globalisering och konkurrenstryck tilltar blir det allt viktigare att skapa goda förutsättningar i Sverige för ett företagsklimat som uppmuntrar entreprenörskap och innovationer, skriver regeringen på sin hemsida.

En del av uppdraget för kommittén beskrivs så här:
”Översynen ska ta ett helhetsgrepp och inkludera aspekter som skatteregler, vissa civilrättsliga regler rörande företagande inklusive insolvenslagstiftningen, det offentliga innovationsstödet, tillgång till riskkapital och annan finansiering samt samverkan och rörlighet mellan näringsliv och forskning. I detta sammanhang bör även en översyn göras av de statliga insatserna som genomförs för att främja företagande.”

Uppdraget ska redovisas i augusti 2016.

Läs mer om kommittén och dess uppdrag >>

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar