Mats Assarsson omvald som ordförande för Fria Företagare

På företagarförbundet Fria Företagares förbundsstämma den 26 april omvaldes Mats Assarsson, Helsingborg, som ordförande på ett år. På stämman som hölls i Helsingborg omvaldes även  Ritva Alaniemi, Täby, Per-Olov Norlander, Jönköping och Gina Setréus, Stockholm som ordinarie ledamöter på två år samt Håkan Erlandsson, Annelöv som suppleant på 1 år.. Kvar som ordinarie ledamöter med ytterligare ett år kvar sitter Hans Hermansson, Åhus, Magnus Hedenborg, Göteborg och Gunvor Anderson, Kisa.

Positivt om profilbyte och ökad synlighet i media

Stämman kunde konstatera en positiv respons från medlemmar och andra gällande den under det gångna verksamhetsåret genomförda profil- och namnförändring. Och den ökade synligheten i media i ett flertal viktiga opinions- och småföretagarfrågor bl a ett antal undersökningar och rapporter tillsammans med Visma.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar