På företagarförbundet Fria Företagares förbundsstämma den 26 april omvaldes Mats Assarsson, Helsingborg, som ordförande på ett år. På stämman som hölls i Helsingborg omvaldes även  Ritva Alaniemi, Täby, Per-Olov Norlander, Jönköping och Gina Setréus, Stockholm som ordinarie ledamöter på två år samt Håkan Erlandsson, Annelöv som suppleant på 1 år.. Kvar som ordinarie ledamöter med ytterligare ett år kvar sitter Hans Hermansson, Åhus, Magnus Hedenborg, Göteborg och Gunvor Anderson, Kisa.

Positivt om profilbyte och ökad synlighet i media

Stämman kunde konstatera en positiv respons från medlemmar och andra gällande den under det gångna verksamhetsåret genomförda profil- och namnförändring. Och den ökade synligheten i media i ett flertal viktiga opinions- och småföretagarfrågor bl a ett antal undersökningar och rapporter tillsammans med Visma.

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.