Promemorian Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

FöretagarFörbundet välkomnar förslagen i promemorian. Förbundet anser dock att utform- ningen av den nya paragrafen 3 a kan göras vidare. I förslaget sägs att ”Kronofogdemyndighe- ten är skyldig att på begäran av den registrerade…” göra ändring i sitt register. Personer som drabbas av fel i Kronofogdemyndighetens register är ofta utomlands, är ungdo- mar eller saknar vana vid att kontakta myndigheter. Om det uttalade kravet på att det måste vara den registrerade som själv begär ändringen slopas, öppnas möjlighet för föräldrar och kontaktpersoner att begära ändring. Det skulle göra ett ändringsförfarande enklare utan att det skulle innebära någon försämring av rättssäkerheten. 

 

Hämta remissen som PDF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr