FöretagarFörbundet välkomnar förslagen i promemorian. Förbundet anser dock att utform- ningen av den nya paragrafen 3 a kan göras vidare. I förslaget sägs att “Kronofogdemyndighe- ten är skyldig att på begäran av den registrerade…” göra ändring i sitt register. Personer som drabbas av fel i Kronofogdemyndighetens register är ofta utomlands, är ungdo- mar eller saknar vana vid att kontakta myndigheter. Om det uttalade kravet på att det måste vara den registrerade som själv begär ändringen slopas, öppnas möjlighet för föräldrar och kontaktpersoner att begära ändring. Det skulle göra ett ändringsförfarande enklare utan att det skulle innebära någon försämring av rättssäkerheten. 

 

Hämta remissen som PDF

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.