Enklare semesterregler

FöretagarFörbundet tillstyrker utredningens förslag. FöretagarFörbundet ser särskilt positivt på förenklingarna av semesterintjänande vid frånvaro. Dessa ger större förutsebarhet för både arbetsgivare och arbetstagare vid sjukdom och föräldraledighet.

FöretagarFörbundet vill samtidigt se en ytterligare förenkling av den föreslagna sammalöneregeln för mindre företag. I företag med färre än tio anställda bör semestertillägget kunna ersättas med ett generellt påslag på månads- eller veckolönen under hela året.

Små företag har i regel mindre administrativa resurser tillgängliga för att hantera semesterärenden. Vi anser därför att vinsten av ett förenklat förfarande vid semesteruttag i mindre företag överväger det marginellt ökade ansvaret för den enskilde anställde att spara till sin semester.

Hämta remissen som Word-dokument

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr