Betalningstider i näringslivet

Sammanfattning
Då utredningsuppdraget varken omfattat att ge förslag på övergripande förändringar av civilrättslig lagstiftning eller förändringar i regelverket, vad avser redovisning och inbetalning av mervärdeskatt, skatteavdrag och arbetsgivaravgifter, har utredningsdirektiven väsentligt inskränkt utredningsarbetet. Av denna anledning har utrymmet för alternativa förslag till åtgärdsprogram varit väldigt begränsat för utredningsgruppen. FöretagarFörbundet uppfattar materialet främst som intressant basfaktaunderlag. Förbundet anser att utredningens föreslagna åtgärdsprogram, beskurna av direktivet, endast har begränsade möjligheter att påverka långa eller sena betalningstider i en positivare riktning.

Hämta remissen som PDF

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email
Dela på print
Print

Lämna ett svar