Betalningstider i näringslivet

Sammanfattning
Då utredningsuppdraget varken omfattat att ge förslag på övergripande förändringar av civilrättslig lagstiftning eller förändringar i regelverket, vad avser redovisning och inbetalning av mervärdeskatt, skatteavdrag och arbetsgivaravgifter, har utredningsdirektiven väsentligt inskränkt utredningsarbetet. Av denna anledning har utrymmet för alternativa förslag till åtgärdsprogram varit väldigt begränsat för utredningsgruppen. FöretagarFörbundet uppfattar materialet främst som intressant basfaktaunderlag. Förbundet anser att utredningens föreslagna åtgärdsprogram, beskurna av direktivet, endast har begränsade möjligheter att påverka långa eller sena betalningstider i en positivare riktning.

Hämta remissen som PDF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr