Sammanfattning
Då utredningsuppdraget varken omfattat att ge förslag på övergripande förändringar av civilrättslig lagstiftning eller förändringar i regelverket, vad avser redovisning och inbetalning av mervärdeskatt, skatteavdrag och arbetsgivaravgifter, har utredningsdirektiven väsentligt inskränkt utredningsarbetet. Av denna anledning har utrymmet för alternativa förslag till åtgärdsprogram varit väldigt begränsat för utredningsgruppen. FöretagarFörbundet uppfattar materialet främst som intressant basfaktaunderlag. Förbundet anser att utredningens föreslagna åtgärdsprogram, beskurna av direktivet, endast har begränsade möjligheter att påverka långa eller sena betalningstider i en positivare riktning.

Hämta remissen som PDF

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.