Kategorier
Arkiv

Betalningstider i näringslivet

Sammanfattning Då utredningsuppdraget varken omfattat att ge förslag på övergripande förändringar av civilrättslig lagstiftning eller förändringar i regelverket, vad avser redovisning och inbetalning av mervärdeskatt,

LÄS MER »