Professor vill inte rädda gamla företag utan istället satsa på nya.

Hands holding seedlings, Modern agriculture with technology concept

Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy vid Chalmers manar politiker till att satsa på investeringar i nya företag och grön teknik istället för att hålla gamla företag under armarna med bidrag.

Tomas är idag chef för Energimyndigheten och en av medlemmarna i Klimatpolitiska rådet som utvärderar regeringens politik, och om den är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. 

Tomas anser att nya små företag som satsar på ny teknik behöver finansiering för att utvecklas. Dock hörs de inte alltid i kören av alla de företag som skriker efter stöd och kapital i krisen. Risken blir då att gamla företag räddas med bidrag av rättviseskäl och nya som har potential att utvecklas till värde för båda Sverige och den globala miljön blir utan kapital.

Professorns budskap är tydligt:

Satsa på framtidens företag istället för att rädda gamla. Men med investeringar, inte bidrag. 

Tomas menar dock inte att man kan bortse från alla de som drabbas med en sådan strategi. Människorna bakom företagen och de anställda skall få statens omsorg.

”Ta hand om människor som drabbats, men inte företag. Investera i framtidens teknik och företag i stället för att rädda gamla företag och teknik. Det kräver att man står emot etablerade och industriella ekonomiska intressen, och det är lättare att säga än att göra”, konstaterar Tomas Kåberger.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr