Personer med utländsk bakgrund startar mest nya företag

Multi ethnic people of different age looking at camera collage mosaic horizontal banner. Many lot of multiracial business people group smiling faces headshot portraits. Wide panoramic header design.

SEB har gjort en långtidsstudie över 15 år på nyföretagande som visar tydliga skillnader på inrikesfödda och personer med utländska bakgrund. Bland företagare med svensk bakgrund ökade antalet nystartade aktiebolag med 76 procent under åren 2003 till 2018. Under samma period ökade antalet nystartade aktiebolag med 224 procent hos människor med utländsk bakgrund.

– I samhällsdebatten om integration är det ett perspektiv som ofta glöms bort: vilken betydelse som människor med utländsk bakgrund har för utvecklingen av Sveriges näringsliv och innovationskraft. I min roll på SEB, där jag i mer än tio år har arbetat med entreprenörskap och startup-företag, ser jag en tydlig trend mot att allt fler företag startas av nya svenskar, säger Belgin Alalinli. 

Trenden hålla sig över tid

Om man begränsar studien till de senaste åren, 2016-2018 så visar de att antalet aktiebolag bland personer med svensk bakgrund ökade med 3 procent och antalet bland personer med utländsk bakgrund med hela 18 procent. Man kan konstatera att människor med utländsk bakgrund är mer benägna att starta företag. Det kan bero på flera saker: Att människor med utländsk bakgrund har svårare att komma in på arbetsmarknaden och få jobb, vilket gör att deras val att bli företagare är det val som finns för att försörja sig. Människor med utländsk bakgrund kan ha en otrygga bakgrund och därmed vara mer riskbenägna. Inrikesfödda fostras i större utsträckning av samhälle och institutioner till att en anställning är normen för försörjning, medan människor med utländsk bakgrund inte har samma uppväxt.

Företagandet bland invandrade har dock ännu inte kommit upp i samma andel som bland inrikes födda. Undersökningen från SEB visar att 1,5 procent av personer med utländsk bakgrund är företagare med eget aktiebolag, medan det bland personer med svensk bakgrund är nästan dubbelt så många, 2,7 procent.

Läs mer på Realtid.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr