Aktuella stöd för företagen

Corona Virus im Inneren des Körpers - Wuhan Virus

Sveriges företag kände en viss lättnad efter sommaren och en bit in på hösten. Den värsta stormen var över och blicken lyftes mot framtiden efter Corona. Men så kom andra vågen, och med den nya restriktioner, först bara ett par regionala, men efterhand så breder de ut sig till större delar av landet.

Allt stannar upp och företagens hoppfullhet byttes ut till osäkerhet och rädsla för hur de nu skall klara en andra våg med minskad efterfrågan och omsättning på nytt.

Företagarförbundet uppvaktar regeringen med nya förslag och initiativ för hjälp och stöd så att företagen kan övervintra och finnas kvar och fortsätta att skapa jobb efter krisen. För utan små och medelstora företag så skapas det heller inga jobb. Med en hög arbetslöshet följer ännu sämre efterfrågan och så hamnar hela landet i en nedåtgående spiral.

Osäkerheten på vad som gäller är stor bland företagen.
Vilka stöd och vilken hjälp finns att få redan nu? Företagarförbundet listar de stöd som är aktuella i skiftet oktober november.

Aktuella stöd i oktober-november 2020: 
 •  Korttidspermittering som egentligen heter korttidsarbete finns som möjligt stöd från och med 16 mars till och med 31 december 2020. 
 •  Omställningsstödet Omställningsstöd innebär att du som företag kan få stöd för dina fasta kostnader om ditt företagets omsättning har minskat på grund av coronaviruset under juni-juli. Storleken på stödet beror på hur stort den minskade omsättningen är. Det kan variera mellan 22,5% och 75% av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader. För att få ta del av stödet ska företaget ha haft en omsättning  på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret . Företaget ska under juni och juli i år ha tappat 50% i omsättning jämfört med samma period i fjol. Stödet kan sökas fram till och med 30 november 2020. Läs mer här 
 • Ersättning för sjuklönekostnader – för redovisningsperioderna april–juli lämnades ersättning med 100% av sjuklönekostnaderna. För redovisningsperioderna augusti–december 2020 (deklarationsdatumen 12 september – 17 januari) lämnas ersättning för sjuklönekostnader till den del sjuklönekostnaderna överstiger ett visst belopp. Läs mer här
 • Karens och sjukpenning för näringsidkare – förlängs fram till 31 december 2020. Stödet innebär enligt tidigare beslut att egenföretagare från och med 11 mars 2020 har rätt till en schablonersättning (sjukpenning från Försäkringskassan) på 804 kr per dag för dag 1–14 under sjukperioden
 • Karens för anställda – förlängs fram till 31 december 2020. Stödet innebär att anställda som har fått karensavdrag från och med 11 mars 2020 har rätt till en schablonersättning (sjukpenning från Försäkringskassan) på 700 kr. Från och med 1 juni 2020 är schablonersättningen 804 kr.
 •  Slopandet av sjukintyg (första 14 dagarna) för anställda förlängs fram till 31 december 2020.
 • Anstånd med inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatteavdrag och moms – kan sökas för tre av redovisningsperioderna januari–september 2020. För kvartalsmoms kan anstånd dock beviljas för högst en redovisningsperiod. För helårsmoms kan anstånd beviljas för moms som ska redovisas under perioden 27 december 2020–17 januari 2021.
 • Skattefri parkering – tillgång till fri parkering på arbetsplatsen är skattefritt under perioden april–december 2020.
 • Skattefri ”coronagåva” – arbetsgivare kan ge sina anställda skattefria gåvor (ej kontanter) upp till ett värde på sammanlagt 1 000 kr inklusive moms/anställd under perioden juni-december 2020. 
 • Förmån av fria taxiresor – för anställda som normalt använder kollektivtrafik för sina arbetsresor värderas fria taxiresor från och med mars 2020 till högst vad en motsvarande resa med kollektivtrafik skulle ha kostat. Detta gäller så länge Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsningar för att minska smittspridningen i kollektivtrafiken gäller. 
 • Företagsakuten Staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet till små och medelstora företag. Riksgälden ställer ut garantin till kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen. Företag kan ansöka om lån inom garantiprogrammet genom att vända sig till sin långivare/bank.  Ansökan om lån kan ske fram till 31 december 2020. Läs mer på Riksgäldens hemsida
 • Brygglån till företag Lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation. Lånet kombineras alltid med rådgivning där du kan diskutera och simulera de effekter coronakrisen har på ditt kassaflöde, resultat- och balansräkning. Brygglånet har möjliggjorts genom regeringens kapitaltillskott till Almis lånefond med 3 miljarder kronor. Läs mer härC

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr