Optimism i turistbranschen och upplevelsebranschen

Survey FF Vad tror du om 2020.010

Framtidstron bland Sveriges småföretagare är försiktig.

Nästan hälften av företagen tror på oförändrad omsättning och 75 procent tror att antalet anställda kommer att vara oförändrat. Resten av företagarna delas mellan att tro på minskad omsättning och minskat antal anställda, medan andra hälften tror på tillväxt och att öka antalet anställda 

Två av tre företagare tror att brotten mot företag kommer att öka

Brottsligheten som omfattar både fysiska brott och cyberbrott är ett gissel för företagare, både genom att det är obehagligt och kostsamt. Men också för att det tar tid och stör verksamheten. 

Framtidsoptimismen skiljer sig åt mellan olika branscher.

Störst framtidstro har företagen inom: Turism och upplevelse, men även branscher som transport, Restaurang och Café, Utbildning, Skog och Tjänsteföretag spås ett bra år 2020.

Däremot spås butikshandel, produktionsindustri, hälsa och sjukvårdsföretag få ett svårare år.

Läs hela undersökningen här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr