Oförändrade växthusgasutsläpp från Sverige Q1 2022

Sustainable Development 13 Climate Action in Moss Forrest Backgr

Växthusgasutsläppen från den svenska ekonomin var nästan oförändrade första kvartalet 2022 jämfört med samma kvartal föregående år. På branschnivå minskade utsläppen inom tillverkningsindustrin och energibranschen, men ökade i transportsektorn.

Kvartalsstatistiken från SCB:s miljöräkenskaper redovisar produktionsbaserade utsläpp till luft per bransch från Sveriges ekonomi, där också hushållen ingår.

Första kvartalet 2022 visar på ett totalt växthusgasutsläpp på 11,92 miljoner ton koldioxidekvivalenter från den svenska ekonomin. Samma kvartal 2021 var totalt växthusgasutsläpp nästan detsamma på 11,99 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Sveriges BNP ökade under samma period med 3,5 procent.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr