Brottslighet het fråga för landets småföretagare

Rudolf Antoni, ordförande för Svenskt Näringsliv
i Västra Götalands län.

För första gången är brottsligheten den största samhällsfrågan bland väljarna inför ett riksdagsval. Enligt den årliga SOM-undersökningen från Göteborgs universitet är brottsligheten alltså en viktigare fråga än exempelvis sjukvården i årets val. Samtidigt ökar brottsligheten mot företagare, en grupp som också bör inkluderas i denna allt viktigare valfråga.

Vartannat företag utsätts för brott

För bara några år sedan var brottsligheten inte en särskilt viktig fråga hos medborgarna, 2015 uppgav endast fem procent av medborgarna att frågan var särskilt viktig. Nu har alltså frågan klättrat till den absoluta toppen av svenskarnas prioriterade valfrågor. Många företagare anser dock att politikerna inte ägnar tillräcklig uppmärksamhet åt den ökade brottsligheten mot denna grupp. Allt fler företagare utsätts för rån, vandalisering, hot, utpressning, stölder, dataintrång och bedrägerier. Dessa brott får självklart långtgående konsekvenser på företagarnas verksamhet. För en småföretagare innebär exempelvis en storskalig stöld ofta ett hårt slag mot verksamheten och dess lönsamhet.

Hälften polisanmäler inte

Många företagare som utsatts för brott upplever att de är osynliggjorda i samhällsdebatten. De efterlyser därför krafttag och åtgärder från regeringen och polisen. Svenskt Näringsliv har kartlagt brottsligheten mot svenska företag i samarbete med stiftelsen Tryggare Sverige. Kartläggningen visar att hälften av alla svenska företag utsätts för brott varje år. Hälften av de drabbade företagen polisanmäler inte eftersom de inte tror att det leder till någonting.

–Många företagare upplever att polisen sällan agerar och att brottslingar som grips snabbt är fria igen. Många efterlyser även en ökad transparens kring hur mycket resurser polisen egentligen lägger på att bekämpa brott mot företag och ställer sig dessutom frågande till varför insatserna ger så litet resultat. Jag undrar därför vad justitieministern planerar för att stoppa brottsligheten mot svenska företag och när de insatserna ska genomföras, säger Rudolf Antoni, ordförande för Svenskt Näringsliv i Västra Götalands län.

Text: Annika Wihlborg

Foto Peter Bartholdsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr