Nya skatteregler för resor till jobbet

Från och med 1 januari 2023 gäller nya regler för resor till och från jobbet. Istället för dagens reseavdrag så medges en skattereduktion där kortaste avstånd för att vara berättigad till skattereduktion införs.

Skattereduktion ska erbjudas med 50 öre per kilometer för arbetsresor till den del resan överstiger en nedre avståndsgräns men inte en övre avståndsgräns. Den nedre avståndsgränsen blir högre för dem som bor och arbetar i vissa storstadskommuner i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län, medan den övre avståndsgränsen kommer att vara densamma i hela landet.

Ändringen innebär i huvudsak: 

  • en höjning av den övre avståndsgränsen för arbetsresor
  • höjd kilometersats
  • höjd milersättning för resor i tjänsten.

Skattelättnader byts mot skattereduktion

Enligt beslutet skall en kattereduktionen bli mer rättvis eftersom den dras av från den framräknade skatten och inte från intäkt före skatt. Du har rätt till skattereduktion för arbetsresor om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är över 15 kilometer. I storstäder gäller 30 kilometer för de som både bor och arbetar i storstadskommunen. En övre avståndsgräns införs också på 80 kilometer. 

Läs mer här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar