Handelsföretagen är oroliga för framtiden

happy african american shop assistant looking at blonde customer in boutique

Framtidstron bland svenska handlare minskar, enligt Svensk Handels Handelsbarometer. Det är nu fjärde månaden på raken som handlarnas tro på framtiden minskar.

Ökad inflation, ökade kostnader och den oroliga omvärlden är anledningar till oron.

Juli månads indikatorvärde för butikshandeln minskar med 0,3 enheter och noteras till 88,7. Det neutrala indikatorvärdet är 100.

”Den väsentliga slutsats vi kan dra från dessa siffror är att handelns svaga läge består. Butikshandlarna har en avvaktande inställning till de närmsta tre månaderna. Förväntningar på framtida försäljning sjunker i snabb takt. Hösten och vintern kommer att medföra utmaningar för stora delar av segmentet”, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

Samtidigt har framtidstron inom e-handeln minskat kontinuerligt under våren. För juli tappar e-handelns indikatorvärde 0,7 enheter och stannar på 91,1.

”Framför allt är det förväntningarna kring antalet anställda som drar ned framtidsförväntningarna”, heter det i pressmeddelandet.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr