Handelsföretagen är oroliga för framtiden

Framtidstron bland svenska handlare minskar, enligt Svensk Handels Handelsbarometer. Det är nu fjärde månaden på raken som handlarnas tro på framtiden minskar.

Ökad inflation, ökade kostnader och den oroliga omvärlden är anledningar till oron.

Juli månads indikatorvärde för butikshandeln minskar med 0,3 enheter och noteras till 88,7. Det neutrala indikatorvärdet är 100.

”Den väsentliga slutsats vi kan dra från dessa siffror är att handelns svaga läge består. Butikshandlarna har en avvaktande inställning till de närmsta tre månaderna. Förväntningar på framtida försäljning sjunker i snabb takt. Hösten och vintern kommer att medföra utmaningar för stora delar av segmentet”, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

Samtidigt har framtidstron inom e-handeln minskat kontinuerligt under våren. För juli tappar e-handelns indikatorvärde 0,7 enheter och stannar på 91,1.

”Framför allt är det förväntningarna kring antalet anställda som drar ned framtidsförväntningarna”, heter det i pressmeddelandet.

Läs mer här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar