Nya skatteregler för resor i tjänst och resor till och från jobbet.

Ett förslag ligger på remiss som skall börja gälla den 1 januari 2023 vad det gäller Svenskarnas resor till och från arbetet som resor i tjänsten.

Skattereduktion istället för skattelättnad

Det anses att skattereduktionen blir mer rättvis eftersom den dras av från den framräknade skatten och inte från intäkt före skatt. Du har rätt till skattereduktion för arbetsresor om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är över 15 kilometer. I storstäder gäller 30 kilometer för de som både bor och arbetar i storstadskommuner. En övre avståndsgräns föreslås också på 120 kilometer. 

Skattelättnaderna ska även vara oberoende av vilket färdmedel som används. Bakgrunden till förslagen är att det nuvarande reseavdraget anses gynna arbetsresor med bil framför kollektivtrafik. De nya reglerna ska förenkla systemet, förväntas omfatta fler personer, och är bättre för miljön.

Högre kilometerersättning

Den skattefria ersättningen från företaget för tjänsteresor med egen bil föreslås höjas från 1,80 till 2,50 kr per kilometer. Avdraget för resor med förmånsbil föreslås höjas till 1,20 kr per kilometer. Samma nivåer föreslås gälla för resor till och från jobbet.

Läs mer på regeringen.se

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar