Nya regler att ha koll på 2019

regler2

Vid årsskiftet sker en del regelförändringar som du som företagare kan behöva ha koll på och ta hänsyn till.

Arbetsgivardeklaration på individnivå AGI (etapp 2)

From 1 januari 2019, skall företag med anställda lämna in arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI). Förändringen innebär att arbetsgivaren ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag per person varje månad. Den första arbetsgivardeklarationen med ny redovisning per individnivå skall lämnas i februari 2019 dvs den som avser lönerna för januari 2019.

Länk till skatteverket med steg för steg guide

 

Karensdag ersätts med karensavdrag

När man som anställd blir sjuk, har man rätt till sjuklön under de första 14 dagarna. Sjuklönen är 80 procent av ordinarie lön och förmåner. Med nuvarande regler är den första dagen i sjukperioden en karensdag, då ingen ersättning betalas ut.

För att göra systemet mer rättvist ersätts karensdagen med ett karensavdrag from 1 januari 2019. Lagändringen innebär att man ska beräkna karens vid sjukfrånvaro på ett annat sätt – istället för karensdag ska man redan från första sjukdagen göra ett karensavdrag på den anställdes sjuklön.

Karensavdraget är 20 procent av sjuklönen baserad på genomsnittlig veckoersättning. Detta har betydelse för exempelvis den som jobbar långa pass ena dagen och korta pass en annan dag. Avdraget blir lika stort oavsett vilken dag personen blir sjuk.

 

Bolagsskatten sänks stegvis till 21,4 procent från årsskiftet

Och till 20,6 procent år 2021, från nuvarande 22 procent. Även expansionsfondsskatten sänks, eftersom den följer bolagsskatten. Men expansionsfondsskatten sänks inte stegvis, utan i ett svep 2021. Även reglerna för återföring av periodiseringsfonder förändras.

 

Prisbasbeloppet för 2019

Prisbasbeloppet för 2019 har fastslagits av Riksdagen till 46 500 kronor.

 

Obligatorisk e-faktura till offentliga sektorn

Från och med 1 april 2019 måste alla som levererar till den offentliga sektorn, alltså stat, kommun och landsting, skicka e-faktura. PDF-fakturor eller inscannade pappersfakturor räknas INTE som e-fakturor. Det måste alltså vara e-faktura enligt en ny europisk standard. Annars kommer din faktura att avvisas enligt direktivet. Om ditt företag levererar till offentlig sektor är det alltså hög tid att förbereda dig.

 

Nya momsregler för vouchrar

Styr tidpunkten när säljare av vouchrar blir skattepliktiga och när köpare får dra av momsen

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr