Nytt karenssystem

Picture showing sick woman sneezing at home

Karensdag blir karensavdrag. Istället för den tidigare karensdagen där en anställd mister lönen för den första sjukdagen, skall från årsskiftet arbetsgivaren dra av 20% av veckolönen i samband med att en anställd blir sjuk och den första sjuklönen utbetalas. Så här gör du:

Exempel:

Anställd med timlön, sjuk i tre dagar
Veckoarbetstid 40 timmar
Timlön 165 kr
Karensavdrag (40 x 165 x20%) 1320 kr
Oavsett om första sjukdomen bestått av 8 eller fler timmar skall karensavdraget dras med 1320 kr
Veckolön 6600 kr
Karensavdrag 1320 kr
Sjuklön att betala ut för 3 dagar 2640kr (3960-1320)

Läs mer och se fler exempel här

 

Vem tjänar på den nya lagen?

Den nya lagen gynnar skiftarbetare och människor som arbetar långa skift i samband med att de blir sjuka dagar då de skulle jobbat långskift. Risken för dig som arbetsgivare om du har skiftpersonal med varierande längd på skiftet är att du kommer att få ersätta den anställde med 20% av veckolönen oavsett hur långt första dagens skift var och då samtidigt eventuellt ersätta bortfallet med ny personal.

Dock återfår arbetsgivare idag större delen av sjuklönekostnaden från Försäkringskassan 1 gång per år.
Läs mer här

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr