Nya LAS-regler vad innebär det?

Göran Smedberg rund

Jag driver ett företag med nio anställda och planerar att visstidsanställa ytterligare en person i höst. Jag har hört att det kommer att komma nya regler i LAS från den 30 juni i år. Kommer ändringarna att påverka mina möjligheter att anställa med visstidsanställning?

Det kommer att komma nya regler i bl. a LAS under året. Detta som ett resultat av den s.k. Januariöverenskommelsen. De nya reglerna träder i kraft den 30 juni 2022, men börjar tillämpas den 1 oktober 2022. Beträffande visstidsanställningar kommer de nya reglerna innebära ganska stora förändringar. Den anställningsform som heter allmän visstidsanställning kommer att utmönstras och ersättas av en ny anställningsform som kommer att heta särskild visstidsanställning. Som lagförslaget ser ut nu, och som är högst troligt att det klubbas av Riksdagen, innebär det att arbetsgivaren får visstidsanställa med särskild visstidsanställning men att visstidsanställningen ska konverteras till en tillsvidareanställning (fast anställning) redan när arbetstagaren har varit anställd i sammanlagt mer än tolv månader under en femårsperiod, eller när arbetstagaren har varit anställd med särskild visstidsanställning i sammanlagt mer än tolv månader under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar i form av särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna har följt på varandra. I det sistnämnda fallet finns det inte något krav på någon femårsperiod. Anställningarna har följt på varandra om en visstidsanställning tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag. Möjligheterna att anställa med särskild visstidsanställning under en längre tid kommer således att begränsas ordentligt. Ytterligare förändringar i lagen är kopplade till särskild visstidsanställning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr