Fråga on anställningsformer

Göran Smedberg rund

Jag har hört att fr o m i höst måste alla anställningar vara på heltid. Stämmer verkligen det?

Nej det stämmer inte. Det kommer att vara möjligt att anställa på deltid även efter det att lagändringarna i LAS börjat tillämpas den 1 oktober 2022. I LAS kommer det att införas en regel som säger att anställning på heltid ska vara norm. Detta innebär att anställningsavtal ska avse heltid, om inte annat har avtalats. I nya LAS framgår det att om anställningsavtalet inte avser heltid, ska arbetsgivaren på arbetstagarens begäran skriftligen ange skälet till att det inte är en heltidsanställning. Den skriftliga informationen ska lämnas till arbetstagaren inom tre veckor från det att arbetstagaren begärt det. Det blir således mycket viktigt att arbetsgivaren klart och tydligt anger i anställningsavtalet vilken sysselsättningsgrad som man avtalar om. Om detta inte görs tydligt kan anställning komma att betraktas som en heltidsanställning eftersom heltid skall vara en presumtion enligt lagförslaget. Även detta förslag kommer med största sannolikhet att bli verklighet i höst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr