FöretagarFörbundet stödjer utredningens förslag, då vi bedömer att de kommer att stärka små aktörers äganderätt.

Hämta remissen som PDF