Det finns stora brister i rättssäkerheten för företagare när det gäller skatteområdet. Varje år drivs oskyldiga företag i konkurs på felaktiga grunder. Företagare tvingas att satsa tid, kraft och resurser för att få rätt mot Skatteverket. Samtidigt lovar politikerna från båda blocken att underlätta villkoren för de svenska småföretagen. I dag släpps en färsk rapport som utgår från två faktiska rättsfall och som belyser hur ett krångligt regelverk och Skatteverkets agerande sätter krokben för företagare som försöker göra rätt för sig. Rapporten “I Skatteverkets kvarnar” har tagits fram i en gemensam satsning av FöretagarFörbundet och Skattebetalarnas Förening. Organisationerna hoppas nu att få till stånd en konstruktiv diskussion som utmynnar i politiska förändringar på skatteområdet.

– Visst förekommer det skattefusk och särskilt i vissa branscher, vilket också fått stor uppmärksamhet i media. Självklart ska dessa handlingar beivras. Men oavsett hur mycket det fuskas får kontrollbehovet aldrig gå ut över enskilda företagares rättssäkerhet, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare för FöretagarFörbundet.

Rapporten “I Skatteverkets kvarnar” offentliggörs under förmiddagen i samband med en hearing på Myntkabinettet för bland annat riksdagspolitiker, tjänstemän från Skatteverket och andra berörda organisationer. Hearingen arrangeras av FöretagarFörbundet och Skattebetalarnas Förening.

Rapporten innehåller ett antal enkla förslag som kan förbättra rättssäkerheten på skattområdet:

  • Beviskraven i skatteprocessen ska motsvara de som tillämpas inom straffrätten.
  • Regler om ersättning för ombudskostnader i skatteprocesser måste bli generösare.
  • Anstånd med betalning av skatt ska beviljas automatiskt vid överklagande.

– Dålig rättssäkerhet och alltför krångliga skatteregler är förödande för människors vilja att starta och driva företag. Därför uppmanar vi nu de politiker som lovar att förbättra företagarnas villkor att också lägga med skatteområdet, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening.

Pressbilder kan hämtas på www.skattebetalarna.se/pressbilder

Rapporten “I Skatteverkets kvarnar” kan laddas ner www.skattebetalarna.se/rapporter

För ytterligare frågor kontakta Antina-Maria Hessel, presschef, 0733-144 268

Mer information finns på hemsidorna www.skattebetalarna.se och www.ff.se

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.